Zandvoorter Allee 18
2106 BX Heemstede
023 - 528 93 19

SPOEDNUMMER

Buiten openingstijden
0900 - 55 192 55

Voortplanting bij de teef

 

De cyclus

De hond wordt voor het eerst loops op een leeftijd van gemiddeld 7-14 maanden, afhankelijk van o.a. de grootte en het ras van de hond. Grote honden maken vaak hun eerste loopsheidperiode wat later door dan kleine honden. Een teef is gemiddeld twee maal per jaar loops (soms een of drie maal per jaar). In de periode tussen de loopsheden, de zgn anoestrus, is er geen seksuele activiteit.

De geslachtscyclus van de teef is in te delen in vier fasen:

  • 1.Anoestrus (duurt gemiddeld 3-4 maanden) Tijdens deze periode verkeren de geslachtsorganen min of meer in een rusttoestand. De vulva (het uitwendige geslacht van de teef) is klein en niet gezwollen en er is geen uitvloeiing.
  • 2.Pro-oestrus (duurt gemiddeld 9 dagen, spreiding 3-17 dagen) In deze periode is de vulva gezwollen en is er vaak bloederige uitvloeiing te zien. De teef is aantrekkelijk voor reuen, maar laat een dekking nog niet toe.
  • 3.Oestrus (duurt gemiddeld 9 dagen, spreiding 3-21 dagen) Tijdens de oestrus vindt de eisprong plaats en staat de teef een dekking toe. Dit is dus de vruchtbare periode. De bloederige uitvloeiing neemt in de loop van de oestrus af. In deze fase van de loopsheid zal de spiegel van het hormoon progesteron in het bloed stijgen.
  • 4.Metoestrus (duurt gemiddeld ongeveer 75 dagen) Deze periode begint als de teef een dekking niet meer toestaat. De zwelling van de vulva neemt af en er is geen uitvloeiing meer te zien. De hoeveelheid van het hormoon progesteron in het bloed neemt in de eerste helft van de metoestrus toe, waarna een geleidelijke daling optreedt.

De loopsheid bij de teef is te herkennen aan de volgende punten Vulva is gezwollen Teef wordt aantrekkelijk voor reuen Er is bloederige uitvloeiing uit de vulva te zien Vanaf de 6de da na het ontstaan van de bloederige uitvloeiing kan de teef vruchtbaar zijn en een dekking toestaan, de meest vruchtbare periode ligt tussen de 11e en de 13e dag van de loopsheid( waarbij de eerste dag van de uitvloeiing telt als dag 0).

Loopsheidpreventie

Zowel het laten optreden van de loopsheden als de methodes om een teefje onvruchtbaar te maken hebben voor- en nadelen. Hier worden de verschillende positieve en negatieve gevolgen nader toegelicht.

Tijdens verschillende fases van de cyclus (oestrus en metoestrus) stijgt de hoeveelheid progesteron in het bloed van de teef. Teven die loops worden en dus elke cyclus weer onder invloed van dit hormoon staan, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van baarmoederontsteking en het ontstaan van melkkliertumoren, suikerziekte en reusgroei (acromegalie). Om deze hormonale invloeden weg te nemen wordt vaak sterilisatie geadviseerd. Eigenlijk is de benaming sterilisatie onjuist. Bij een sterilisatie worden alleen de eileiders afgebonden, waardoor de hond onvruchtbaar wordt. Bij een hond willen we daarnaast ook de effecten van de hormoonproductie uitschakelen. Dit kan alleen door de eierstokken te verwijderen. Vandaar dat de operatie eigenlijk castratie genoemd moet worden.

Voordelen van castratie

Geen loopsheden meer Geen kans meer op ongewenste dekking Geen schijndracht. Na de loopsheid volgt een periode met hetzelfde hormoonverloop als tijdens de zwangerschap, ongeacht of de hond wel of niet drachtig is. Van deze schijnzwangerschap ondervindt een aantal teven last. Castratie voor de eerste loopsheid vermindert de kans op het ontwikkelen van melkkliertumoren op latere leeftijd het meest. Castratie voorkomt het ontstaan van baarmoederontsteking op latere leeftijd. Door de hormonale invloed van de eierstokken kunnen teven op latere leeftijd baarmoederontsteking ontwikkelen. De baarmoeder zal dan vaak alsnog verwijderd moeten worden. Doordat de teef dan vaak in mindere conditie is door de ontsteking, is het risico van de operatie groter. Castratie vermindert de kans op het ontstaan van suikerziekte.

Nadelen van castratie

Een gecastreerde teef kan sneller dik worden. Door hormoonveranderingen en veranderingen in stofwisseling neemt na de castratie de eetlust toe, terwijl de energiebehoefte juist afneemt. Het gevolg is dat de dieren snel in gewicht kunnen toenemen. Er is extra aandacht nodig voor het voedings- en bewegingspatroon van de hond om dit te voorkomen. Behandeling is onomkeerbaar, fokken is niet meer mogelijk. De vachtstructuur van met name langharige honden kan veranderen. De vacht wordt dikker, krijgt meer krullen en kan moeilijker te onderhouden zijn. Bij sommige honden kan urine-incontinentie ontstaan. De honden verliezen onbewust urine m.n. in liggende positie of in de slaap. Dit wordt hormonaal veroorzaakt door een onvoldoende werking van de kringspier en heeft niks met beschadiging van de blaas te maken. De incontinentie treedt meestal het eerst op binnen 3 jaar na de operatie. Honden van grote rassen (> 20 kg) hebben een verhoogd risico deze urine-incontinentie te ontwikkelen. De incontinentie is overigens vrijwel altijd goed te behandelen met medicijnen. De operatie is een buikoperatie die onder narcose plaatsvindt. Elke narcose brengt een risico met zich mee. Gelukkig zien we bij een gezonde hond zelden problemen.

Wanneer castratie

In principe kan een teef vanaf 6 maanden leeftijd gecastreerd worden. Dit kan dus al voor de eerste loopsheid. De anatomische verhoudingen zijn bij jonge honden nog zodanig dat de eierstok verder buiten de buikholte kan worden gebracht, wat de operatie vergemakkelijkt. Castratie voor de eerste loopsheid vermindert de kans op melkkliertumoren -een aandoening die bij veel teven voorkomt- tot vrijwel nihil (<1%). Dit percentage stijgt tot 7% als de castratie wordt uitgevoerd na de eerste loopsheid en tot na de vierde loopsheid stijgt dit percentage elke loopsheid met 25%. Kortom, als de hond 4-5 loopsheden heeft doorgemaakt, is dit preventieve effect verdwenen. Ons advies is daarom om de hond in ieder geval voor de 2e loopsheid te castreren.

Wordt de hond na de eerste loopsheid gecastreerd, dan is het beste tijdstip 3 maanden na het begin van de eerste loopsheid, omdat de geslachtsorganen dan weer in rusttoestand verkeren. In de meeste gevallen worden alleen de eierstokken verwijderd. Bij afwijkingen aan de baarmoeder wordt ook deze verwijderd.

Loopsheidpreventie door medicatie Naast een castratie is ook loopsheidpreventie met medicijnen (prikpil) mogelijk. Deze medicatie kan echter een aantal ernstige bijwerkingen tot gevolg hebben, waaronder een verhoogde kans op de ontwikkeling van baarmoederontsteking, suikerziekte en melkkliertumoren. Deze methode wordt daarom door ons niet geadviseerd.

Terug naar de lijst met onderwerpen voor de hond

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 Ons volledige privacybeleid kunt via de bali opvragen.