Zandvoorter Allee 18
2106 BX Heemstede
023 - 528 93 19

SPOEDNUMMER

Buiten openingstijden
0900 - 55 192 55

Nierinsufficientie bij de kat

 

Nierproblemen komen regelmatig voor bij katten. Het betreft hoofdzakelijk oudere katten ( >9 jaar), maar ook bij jongere katten kan dit probleem zich voordoen.

De nieren hebben meerdere belangrijke functies in het lichaam, te weten:

 • regulatie vochtbalans
 • verwijderen giftige stoffen uit het bloed
 • regelen van de juiste concentratie van een aantal belangrijke stoffen in het bloed (b.v. eiwitten)
 • productie van een hormoon dat helpt bij de aanmaak van rode bloedcellen

Nieren hebben een enorme reservecapaciteit, dat wil zeggen dat ze hun functies kunnen blijven uitoefenen, ook als er sprake is van verlies van nierweefsel. Daar is echter wel een grens aan. Als meer dan 75 % van het nierweefsel niet meer kan functioneren, is de grens van de reservecapaciteit bereikt en krijgt het dier te maken met zgn. nierinsufficientie.

Verschijnselen van nierinsufficientie

 • Veel plassen en veel drinken. Doordat de nieren de urine niet meer kunnen concentreren, gaat de kat veel plassen. Het vochtverlies wordt gecompenseerd door meer te gaan drinken.
 • Bloedarmoede. De kat zal hierdoor slomer en lustelozer zijn.
 • Zweertjes in het maagdarmkanaal. Doordat de concentratie giftige stoffen in het bloed is verhoogd, ontstaan in de bek, maag en darmen kleine zweertjes in het slijmvlies. De kat kan hierdoor pijn in de bek hebben bij het eten, maar ook gaan braken en misselijk worden
 • Doffe vacht en slechte conditie.

Het stellen van de diagnose

Op grond van bovengenoemde klachten, een aanvullend bloedonderzoek en een urine-onderzoek kan de diagnose nierinsufficientie gesteld worden.

In het bloed kunnen bepaalde afvalstoffen (ureum en kreatinine), en het percentage rode bloedcellen gemeten worden.

In de urine kunnen we bekijken in hoeverre de nieren nog in staat zijn de vochtbalans te regelen. Daarnaast geeft het gehalte aan eiwitten in de urine aan of er sprake is van lekkage. Alleen deze laatste bepaling kunnen we niet op de praktijk uitvoeren; voor de overige metingen beschikken we over de benodigde apparatuur.

Door middel van bovenstaande testen kunnen we dus zien of er sprake is van nierinsufficientie. Hiermee kunnen we echter niet zien wat de oorzaak is. Om de mogelijkheid van een nierbekkenontsteking te onderzoeken, is een kweek van steriel afgenomen urine nodig. Soms is ook een echo nodig om achter de oorzaak van het nierfalen te komen.

Verder onderzoek

Als uit de voorafgaande onderzoeken is gebleken dat uw kat lijdt aan nierinsufficientie, is het belangrijk om de mogelijk hierdoor ontstane complicaties te bekijken. Deze informatie is noodzakelijk voor een optimale vervolgbehandeling.

Belangrijke bepalingen zijn het fosforgehalte en de kaliumconcentratie van het bloed. Fosfor is een mineraal dat eigenlijk door de nieren moet worden uitgescheiden. Bij teveel fosfor in het bloed gaat de nierfunctie verder achteruit. Kalium is een electrolyt, waarvan de balans grotendeels wordt geregeld door de nieren. Een afwijkend kaliumgehalte zorgt o.a. voor een slechte eetlust, iets waar een kat met nierproblemen toch al moeite mee heeft.

Verloop van de ziekte

Wanneer een deel van de nieren niet meer goed functioneert, zal het resterende deel proberen de functies op te vangen door harder te gaan werken. Dit lukt tot een bepaalde grens. Uiteindelijk gaan deze hard werkende cellen aan uitputting ten onder. De nierfunctie zal dus langzaamaan steeds slechter worden. We noemen dit een progressief ziekteverloop.

De behandeling

Als de diagnose nierfalen eenmaal is gesteld, is uw kat voor de rest van zijn leven nierpatient. Het is helaas niet mogelijk de ziekte te genezen. Gelukkig kunnen we wel invloed uitoefenen op zowel de levensverwachting als de levenskwaliteit van uw dier. Afhankelijk van het stadium van de ziekte en eventuele complicaties kunnen we bepalen wat voor uw kat de beste behandeling is.

De mogelijke behandelingen zijn:

 • Extra vocht geven

Als de diagnose nierinsufficientie net gesteld is, kan het nodig zijn dat we uw kat moeten helpen bij het schoonspoelen van het bloed, ofwel de afvalstoffen helpen verwijderen. We geven hiervoor een infuus. Dit kan zowel in een bloedvat ( hiervoor moet uw kat opgenomen worden) als onder de huid. Deze laatste methode zou u eventueel thuis kunnen doen. Uw kat moet thuis ook voldoende drinken om de nieren door te blijven spoelen. Dit kunt u doen door extra blikvoer te geven. Sommige katten vinden het lekker om water direct uit de kraan te drinken.

 • Nierdieet

Door een nierdieet te geven, wordt de hoeveelheid afvalstoffen die het lichaam produceert minder. Een nierdieet bevat minder fosfor en minder eiwit dan gewoon voer. Het eiwitpercentage dat op het etiket van een nierdieet staat, verschilt vaak niet zoveel met het gehalte van gewoon kattenvoer. Het nierdieet bevat echter veel meer energie per volume. Daardoor eet de kat er minder van dan van gewoon voer en krijgt op die manier minder eiwit binnen. De verlaging van fosfor in een nierdieet is van groot belang. Fosfor kan namelijk in de nieren neerslaan en zo nog meer nierweefsel kapot maken. Mocht uw kat geen nierdieet willen eten, dan kan een stof aan het voer toegevoegd worden die fosfor bindt, waardoor er geen opname in het maagdarmkanaal plaatsvindt. (Ulcogant of Ipakitine). Belangrijk is wel altijd te onthouden dat we het liefst willen dat uw kat een nierdieet eet, maar het is veel belangrijker dat uw kat eet dan wat uw kat eet.

 • B vitamines

Nierpatienten hebben een verhoogde behoefte aan vitamine B, doordat ze veel van dit vitamine verliezen via de urine. B vitamines zijn extra toegevoegd aan nierdieten, maar soms is het nodig om nog extra vitamine toe te dienen. Dit kan per injectie, in pasta (Nutrigel) of in tabletvorm (Vitoral).

 • ACE-remmer

ACE-remmers stimuleren de filterfunctie van de nieren waardoor het bloed beter gezuiverd wordt. Alleen als uw kat eiwit verliest via de urine zorgt een ACE-remmer ervoor dit verlies te beperken. Via een meting in de urine kan worden nagegaan of er inderdaad eiwit door de nieren wordt doorgelaten. -Verdere aanvullende therapien Bij misselijkheid en/of braakklachten kunnen we medicijnen geven om dit probleem te bestrijden. Ook bij een afwijkend kalium- of fosfor gehalte van het bloed zullen we met medicijnen proberen dit te corrigeren. Daarnaast is het mogelijk uw kat eetlustopwekkende tabletten te geven.

 • Vervolgtherapie

Het is verstandig een kat met nierproblemen regelmatig door ons te laten controleren. De eerste controle wordt aangeraden 2 maanden nadat de diagnose is gesteld. Daarna is een halfjaarlijkse controle voldoende om het verloop van de ziekte goed te kunnen volgen en de behandeling zonodig bij te stellen. Tijdens een controle wordt uw kat lichamelijk nagekeken, het gewicht wordt bepaald en er wordt bloed- en zonodig urineonderzoek gedaan. uiteraard kunt u tijdens deze controle uw vragen aan ons stellen. Met een goede behandeling kunnen we het leven van een kat met nierinsufficientie zo optimaal mogelijk maken, waarbij zowel de levensduur als de kwaliteit van leven positief wordt beinvloed.

Heeft u nog vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Terug naar de lijst met onderwerpen voor de kat

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 Ons volledige privacybeleid kunt via de bali opvragen.