Zandvoorter Allee 18
2106 BX Heemstede
023 - 528 93 19

SPOEDNUMMER

Buiten openingstijden
0900 - 55 192 55

Schildklierproblemen bij de kat

 

Een overactieve schildklier (hyperthyreoidie) is een veel voorkomende hormonale stoornis bij katten. De oorzaak van deze aandoening is een tumor in de schildklier, welke in verreweg de meeste gevallen goedaardig is. In 2% van de gevallen betreft het een kwaadaardige tumor.

De schildklier is een orgaan met 2 lobben, die naast de luchtpijp in het keelgebied ligt. De schildklier produceert schildklierhormoon, ook wel T 4 genoemd. De belangrijkste functie van dit hormoon is het reguleren van de stofwisseling. Een overactieve schildklier maakt te veel schildklierhormoon en zorgt hiermee voor een te snelle stofwisseling, waarbij verschillende lichaamsprocessen beïnvloed worden. Het hart moet b.v. sneller kloppen, waardoor overbelasting van de hartspier en een verhoogde bloeddruk kunnen ontstaan, met alle mogelijke complicaties, zoals bloedingen in het oog en hersenbloedingen. Ook de nieren worden overbelast doordat ze harder moeten werken.

De ziekte komt met name voor bij oudere katten, boven de 8 jaar. De belangrijkste symptomen van een overactieve schildklier zijn:

  • Vermageren: ondanks een vaak juist toegenomen eetlust
  • Veel drinken en veel plassen.
  • Gedragsveranderingen: de kat kan meer miauwen , onrustig en evt. agressief zijn en koele plekken opzoeken.
  • Vachtveranderingen: vacht kan er onverzorgder uitzien
  • Braken en/of diarree
  • Snellere, bonzende hartslag

Bij sommige katten zijn er niet specifieke ziekteverschijnselen te zien. Bij zulke zogeheten 'atypische gevallen' kunnen de katten sloom zijn, slecht eten en spierzwakte hebben. De beschreven symptomen kunnen een aanknopingspunt zijn om aan een schildklierprobleem te denken. In sommige gevallen kan een vergrote schildklier gevoeld worden. Uiteindelijk kan echter alleen met bloedonderzoek de definitieve diagnose worden gesteld. Er zijn verschillende mogelijkheden om de schildklieraandoening te behandelen:

Met medicijnen

We kunnen een zogenaamde schildklierremmer geven. Het schildklierhormoon dat in het bloed circuleert wordt hierdoor geremd in zijn werking De kat moet dit middel de rest van zijn leven dagelijks toegediend krijgen. De tabletten worden gegeven volgens een bepaald opbouwend schema. Zowel tijdens deze instelfase als in de verdere behandeling moet het bloed regelmatig gecontroleerd worden om de juiste onderhoudsdosering voor de individuele kat te kunnen bepalen en om kunnen te controleren op eventuele bijwerkingen van het medicijn.

Voordeel van deze behandelmethode is dat de kat niet onder narcose hoeft voor een ingreep. Nadeel van een behandeling met medicijnen is dat het hormoon alleen wordt geremd en er geen permanente genezing is. Het medicijn kan ook bijwerkingen geven, m.n. voor de nieren, de lever en het beenmerg. Dit medicijn wordt vaak gecombineerd met een medicijn om de hartslag te verlagen.

Met een operatie

De aangetaste schildklier kan operatief verwijderd worden. Voordeel is dat dit een permanente genezing kan zijn. Nadeel is dat de kat voor de ingreep onder narcose moet. Het onder narcose brengen van katten met deze aandoening brengt een verhoogd risico met zich mee. De toestand van het dier moet daarom eerst gestabiliseerd worden door het tijdelijk geven van schildklierremmende tabletten gedurende een aantal weken. Pas daarna kan de operatie uitgevoerd worden.

In meer dan 70% van de gevallen komt het voor dat beide schildklierlobben hyperactief zijn of dat de tweede schildklierlob binnen een a twee jaar ook hyperactief wordt. Bij sommige katten kan dan een tweede operatie nodig zijn. Een probleem daarbij is dat vlak bij de schildklier de bijschildklieren ligt. Wanneer deze zeer kleine orgaantjes worden beschadigd of zelfs verwijderd, kan een tekort aan calcium in het bloed ontstaan; dit tekort moet dan ondervangen worden met medicijnen. Het risico op deze complicatie is zeker bij een beiderzijdse verwijdering van de schildklierlobben niet denkbeeldig.

In sommige gevallen zit er een stukje schildklierweefsel op een afwijkende plaats in het lichaam. Dit zogenaamde ectopische schildklierweefsel kan ook hyperactief zijn. Het is dan ook aan te raden in beeld te brengen waar alle overproductieve schildklierlobben liggen. Dit kan d.m.v. een scan bij een specialistische kliniek.

Behandeling met radioactieve jodium isotopen:

Bij de radiologische jodiumbehandeling wordt radioactief jodium toegediend. Dit vernietigt het overactieve schildklierweefsel en niet het gezonde schildklierweefsel. Deze methode geeft in 95% van de katten een goed resultaat.

Het gebruik van radioactieve stoffen is de reden dat de behandeling plaats moet vinden in een kliniek met een speciale geïsoleerde ruimte; de behandelde kat wordt immers zelf tijdelijk radioactief. De gemiddelde opnameduur is 14 dagen. Het voordeel van deze behandeling is dat de kat geen medicatie meer nodig heeft en voor de behandeling niet onder narcose hoeft.

Met aangepaste voeding Sinds mei 2012 heeft de firma Hill's de dieetvoeding Y/D op de markt gebracht, welke ervoor zorgt dat door een zeer beperkt jodiumgehalte de overmaat aan schilklierhormoon wordt genormaliseerd. Voorwaarden voor succes bij deze behandeling zijn dat uw dier niet buiten komt en uitsluitend het dieetvoer eet.

De keuze van de behandeling wordt bepaald door een aantal factoren, zoals de leeftijd, de conditie en de leefwijze van de kat. Elke behandeling heeft zowel voor- als nadelen, zodat per individuele kat naar de beste aanpak gezocht moet worden. Ook de financiële mogelijkheden van de eigenaar spelen een rol bij de bepaling van de behandeling van de kat; de kosten van de behandelmethoden lopen nogal uiteen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Team Dierenkliniek Zandvoorterallee

Terug naar de lijst met onderwerpen voor de kat

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 Ons volledige privacybeleid kunt via de bali opvragen.