Zandvoorter Allee 18
2106 BX Heemstede
023 - 528 93 19

SPOEDNUMMER

Buiten openingstijden
0900 - 55 192 55

Vaccinaties bij de kat

 

Vaccinatieschema

De standaard vaccinatie van de kat bestaat uit een enting tegen de ziekten kattenziekte en niesziekte. Studies hebben aangetoond dat de bescherming tegen kattenziekte drie jaar aanhoudt. Tegen niesziekte moet wel jaarlijks geënt worden.

Na de geboorte krijgt het kitten via de moedermelk afweerstoffen mee. We beginnen met enten op een leeftijd van 9 weken, wanneer de antistoffen uit de moedermelk hun werking gaan verliezen. De kat wordt dan tegen zowel katten- als niesziekte ingeënt. Om een goede basisbescherming te krijgen is het noodzakelijk dat op een leeftijd van 12 weken en na een jaar een herhalingsenting tegen beide ziekten plaatsvindt. Vervolgens wordt jaarlijks op maat gevaccineerd. Dit betekent dat de vaccinatie tegen niesziekte elk jaar plaatsvindt en de vaccinatie tegen kattenziekte om de 3 jaar.

Kattenziekte

Kattenziekte wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijk virus, het panleucemie virus. Katten besmetten zich door contact met zieke dieren of door te komen op plaatsen waar het virus aanwezig is. Het virus is lange tijd in de omgeving aanwezig en kan o.a. via schoeisel en kleding worden overgedragen. Daarom is zelfs voor binnenkatten vaccinatie van belang.

De ziekte uit zich door klachten van het maagdarmkanaal en wordt aangetoont met een ontlastingsonderzoek. Daarnaast kan de afweer van de dieren erg afnemen, waardoor andere infecties (b.v. van de luchtwegen) het ziektebeeld kunnen verergeren. De dieren hebben vaak (bloederige) diarree, braken en buikpijn. Ze hebben koorts en kunnen op den duur uitdrogen. De meeste besmette dieren zullen aan de ziekte overlijden. De behandeling bestaat uit het bestrijden van de symptomen.

In Nederland wordt altijd tegen kattenziekte gevaccineerd, hierdoor komt de ziekte weinig voor. Vaccinatie is zeer belangrijk om weerstand op te bouwen tegen kattenziekte. Vaccinatie met een verzwakt-levend virus geeft directe bescherming maar is na drie dagen optimaal.

Niesziekte

Niesziekte is een aandoening die veroorzaakt kan worden door een aantal verschillende ziekteverwekkers. Naast het herpes- en calicivirus kunnen de Chlamydia- en Bordetella bacterie een rol spelen. Vaak komen menginfecties voor en wordt het complex van symptomen samengevat onder de naam niesziekte.

Afhankelijk van de leeftijd en weerstand van de kat en de ziekteverwekker kunnen de symptomen variëren van ongecompliceerde neus- en oogontsteking tot ernstige ziekteverschijnselen met koorts, niet eten, niezen, hoesten, speekselen en ernstige neus- en ooguitvloeiing. In de zeer ernstige gevallen raakt het hoornvlies beschadigd of kan de kat zelfs overlijden.

De symptomen en bijkomende ontstekingen worden met antibiotica en weerstandsbevorderende middelen behandeld. De meeste katten genezen maar dit kan weken duren. Ook kunnen sommige symptomen blijvend zijn. Niesziekte komt met name voor op plekken waar katten intensief met elkaar in contact kunnen komen, zoals catteries of pensions.

De virussen worden uitgescheiden via de tranen, speeksel en neusuitvloeiing van zieke katten. Wanneer de kat hersteld is kan deze nog maanden of levenslang drager zijn van het Calicivirus en dus andere katten besmetten. Het herpesvirus blijft ook in het lichaam van de kat en kan zoals de koortslip bij de mens klachten geven bij een weerstandsvermindering. (Het gaat overigens om een ander herpesvirus en is dus niet overdraagbaar van de kat op de mens of andersom.)
  
De virussen kunnen ook overgedragen worden via de omgeving, handen en kleding. Het Calicivirus kan wel 10 dagen in de omgeving actief blijven. Katten die nooit in contact komen met andere katten, kunnen op die manier toch niesziekte krijgen. Daarom is het van belang ook binnenkatten te beschermen door middel van vaccinatie.

Het niesziektevaccin bevat een combinatie van 2 niesziektevirussen. Daarnaast is er een losse neusdruppelenting tegen de Bordetella bacterie mogelijk.

Hondsdolheid

Hondsdolheid (ook wel rabiës genoemd) wordt veroorzaakt door een virus dat bij bijtwonden via het speeksel in het bloed wordt overgebracht en het zenuwstelsel aantast. Uiteindelijk worden ook de hersenen aangetast en zullen gedragsveranderingen optreden (agressie, angstreacties). De ziekte is gevaarlijk voor mens en dier en leidt altijd tot de dood. In Nederland komt rabiës zelden voor.

Om uw kat mee te nemen over de grens is een enting tegen hondsdolheid verplicht. Ook voor dieren die vanuit het buitenland Nederland binnen komen is het een verplichte enting. De eerste vaccinatie mag niet eerder gegeven worden dan op 12 weken leeftijd. De enting dient, afhankelijk van de gebruikte entstof en de eisen van het land waar de kat naar toe gaat, na 1 jaar of na 3 jaar herhaald te worden. Belangrijk is dat de eerste rabiës enting minimaal drie weken voor vertrek naar het buitenland gegeven moet worden. Bij tijdig herhalen van de enting blijft de bescherming op peil en is er geen termijn noodzakelijk tussen enting en bezoek aan het buitenland.

Chlamydia

Chlamydia is een bacterie welke een rol kan spelen bij het niesziektecomplex. In Nederland is het een weinig voorkomende oorzaak van niesziekte. Een Chlamydia-infectie wordt in het begin gekenmerkt door een oogaandoening die begint aan één oog, maar later beide ogen aantast. Na een aantal dagen zal de oogaandoening verergeren met een etterige uitvloeiing. De kat kan ook gaan hoesten en niezen.

Een vaccinatie tegen Chlamydia geeft geen complete bescherming, maar zorgt ervoor dat een eventuele besmetting milder verloopt. De enting wordt niet standaard geven, maar kan soms gegeven worden in (besmette) catteries.

Kattenleucose

Kattenleucose wordt veroorzaakt door het FeLV (feline leukemie virus). Het kan verschillende ziekteverschijnselen veroorzaken zoals koorts, tumoren, bloedarmoede en voortplantingsstoornissen. Katten kunnen drager zijn van het virus zonder zelf ziekteverschijnselen te vertonen. Jonge katten zijn gevoeliger voor de infectie. Katten kunnen besmet worden door direct contact met een besmette kat, via speeksel, traanvocht, urine en ontlasting. Het virus is in de omgeving maar kort besmettelijk. De enting wordt niet standaard gegeven, omdat de ziekte niet vaak voorkomt in Nederland en omdat katten naarmate ze volwassen worden veel minder gevoelig worden voor de infectie.

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 Ons volledige privacybeleid kunt via de bali opvragen.