Zandvoorter Allee 18
2106 BX Heemstede
023 - 528 93 19

SPOEDNUMMER

Buiten openingstijden
0900 - 55 192 55

Vaccinaties bij het konijn

 

Er komen in Nederland twee besmettelijke konijnenziektes voor, te weten Myxomatose en Viraal Hemorragisch Syndroom. Beide ziektes komen regelmatig voor en verlopen fataal. Gelukkig beschikken we over een goed vaccin, dat tegen beide ziektes een jaar bescherming biedt.

Myxomatose is een virusziekte, waar konijnen mee besmet kunnen raken via stekende insecten (met name muggen) of via een ander konijn dat het virus bij zich heeft. De ziekte wordt gekenmerkt door het ontstaan van knobbels aan oogleden en oren en onder de staart. De kop en de oogleden raken opgezet. Myxomatose kan een heel snel verloop hebben, waarbij de genezingskansen voor het konijn nihil zijn. De ziekte kan ook trager verlopen waarbij in een uitzonderingsgevallen genezing op kan treden. Door de zwelling van de oogleden gaat het konijn steeds slechter zien, waardoor eten en drinken moeilijker wordt. In de meeste gevallen sterven de dieren.

Een gerichte therapie voor myxomatose is er niet; de best mogelijke behandeling betreft een goede verzorging, antibiotica, pijnstillers en zonodig dwangvoeren. Slechts 10% van de zieke konijnen overleeft een infectie. Een vaccinatie geeft de best mogelijke bescherming.

Viraal Hemorrhagisch Syndroom (VHS), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd, is een meer recente virusziekte onder de konijnen. Het virus is uitermate resistent en zeer besmettelijk en heeft een aantal jaren geleden in de duinen gezorgd voor een uitdunning van de konijnenpopulatie. Besmette konijnen overlijden vrijwel zonder uitzondering aan deze ziekte door bloedingen in het maag- darmkanaal, zonder dat er vooraf ziekteverschijnselen zijn gezien. Ook voor deze ziekte is geen gerichte therapie beschikbaar en bestaat behandeling uit verzorging, vochtinfusen, pijnstillers en antibiotica. Uw konijn kan met dit virus in aanraking komen via besmet gras,hooi of stro of via een ander konijn, dat het virus bij zich draagt. Ook via schoenzolen en kleding kan het virus verspreid worden. Het is bekend dat dit virus maar liefst 3 maanden kan overleven op kleding en in mest.

Van het VHS virus is sinds eind 2015 en mutatie in Nederland bekend, VHS2 of RHD2. De konijnen die deze variant krijgen blijven over het algemeen langer leven en het virus blijft langer in de omgeving hangen. Bij een uitbraak van deze virusvariant is een grote verspreiding niet ondenkbaar. Ook tegen dit virus bestaat een vaccinatie. Neemt u gerust contact op met de praktijk als u meer informatie wilt of een afspraak wilt maken om uw konijn te laten vaccineren.

Beschikbare enting

Aangezien voor beide ziektes geen goede therapie beschikbaar is, is het zinvol om de konijnen te vaccineren. Zowel binnen- als buitenkonijnen kunnen in aanraking komen met stekende insecten en mogelijk besmet hooi. We raden u aan uw konijn eenmaal per jaar te laten vacineren tegen Myxomatose en VHS, bij voorkeur in het voorjaar.

Ter bescherming tegen deze beide ziektes wordt het vaccin Nobivac Myxo/RHD gebruikt. Vaccineren gaat met een onderhuidse injectie en is vrijwel pijnloos. Het vaccin geeft een jaar bescherming tegen beide ziektes. Konijnen kunnen vanaf de leeftijd van 5 weken voor het eerst worden ingeënt, en vervolgens dus 1 maal per jaar. Ook wanneer uw konijn het Nobivac Myxo/RHD vaccin al heeft gehad raden wij aan om aanvullend de vaccinatie tegen VHS2 of RHD2 te halen. Het huidige RHD2 vaccin moet na 6 weken en vervolgens elke 6 maanden worden herhaald.

Het is mogelijk om op elk moment een afspraak te maken voor de vaccinatie. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de praktijk.

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 Ons volledige privacybeleid kunt via de bali opvragen.