Zandvoorter Allee 18
2106 BX Heemstede
023 - 528 93 19

SPOEDNUMMER

Buiten openingstijden
0900 - 55 192 55

Wormen bij de hond en kat

 

Wormeieren komen overal voor, zowel binnen-als buitenshuis. Ook al merkt u niks aan uw hond of kat, toch kunnen uw huisdieren (en de mens) het hele jaar door besmet worden. De meestvoorkomende wormsoorten bij de hond en kat zijn de spoelworm (Toxocara) en de lintworm (Dipylidium). Een enkele keer komen haakwormen en zweepwormen voor.

Spoelwormen

Bij veel honden en katten komen in de darmen spoelwormen voor. Deze produceren veel eitjes die met de ontlasting worden uitgescheiden. Via de omgeving wordt de infectie overgebracht van dier op dier en van dier op mens. De eieren zijn na uitscheiding nog niet direct ziekteverwekkend. In de buitenwereld ontwikkelt de infectieuze larve zich in het ei. De ontwikkelingstijd is afhankelijk van de temperatuur en duurt onder gunstige omstandigheden 14 dagen, in de winter soms maanden. Vanaf dat moment kan het eitje met de larve een nieuwe hond of mens (kind!) besmetten. De opgenomen eieren komen uit in de dunne darm. De larve komt uit het ei en maakt via het bloed een trektocht door het lichaam. Als de larven in de longen komen, gaan ze door de wand van de longblaasjes en worden vervolgens opgehoest en doorgeslikt. De larven komen dan weer in de darm en ontwikkelen zich tot volwassen worm. Deze route wordt gevolgd bij puppies.

Bij oudere dieren verspreiden de larven zich door het lichaam, nestelen zich in verschillende organen, worden ingekapseld en gaan dan in een soort slaaptoestand. Als de hond drachtig is worden de larven wakker, komen weer in het bloed en van daaruit in de baarmoeder en besmetten zo de ongeboren pups. Op deze manier worden bijna alle pups met een spoelworminfectie geboren. Na de geboorte zet deze besmetting zich door via de moedermelk. Omdat de larve ongeveer twee weken nodig heeft om zich te ontwikkelen kunnen pups na twee weken al wormeieren gaan uitscheiden. Het is dus belangrijk dat de pups al vanaf twee weken leeftijd ontwormd worden. Omdat de besmetting via de moedermelk ook doorgaat moet de pup meerdere keren ontwormd worden. Bij de kat vindt er geen besmetting plaats via de baarmoeder, wel via de moedermelk.

Ook de mens kan eitjes opnemen door contact met besmette grond. Na opname van besmettelijke eitjes komen de larven in het darmkanaal vrij. Deze larven trekken door het lichaam en nestelen zich in diverse organen. De trekkende larven kunnen lichamelijke klachten veroorzaken met griepachtige verschijnselen. Bovendien kan het een rol spelen bij het tot uiting komen van astma. Vooral kinderen zijn zeer gevoelig voor deze infectie.

De mens kan zich nauwelijks door direct contact met dieren besmetten, omdat de uitgescheiden eieren enkele weken nodig hebben om te rijpen en dus besmettelijk te worden. Besmetting vindt dus voornamelijk plaats via de omgeving. Omdat de volwassen wormen niet in de ontlasting en zelden in braaksel gevonden worden is het moeilijk voor u als eigenaar te zien of uw dier besmet is met spoelwormen. Ook de eitjes zijn met het blote oog niet te zien. De eitjes zijn ongevoelig voor temperatuursschommelingen en schoonmaakmiddelen en kunnen jaren lang besmettelijk blijven. Veel besmettingen van honden verlopen zonder klachten.

Voor de gezondheid van mens en dier zijn dus zowel een goede ontworming van de huisdieren als algemene hygiëne noodzakelijk. Dit houdt in een regelmatige ontworming van de huisdieren om de besmettingsdruk van de omgeving zo laag mogelijk te houden. Verder is het opruimen van de ontlasting van uw huisdier, het wassen van de handen na contact met de grond en het afdekken van zandbakken van belang.

Lintwormen

In de dunne darm van hond en kat kunnen meerdere soorten lintwormen voorkomen. In Nederland is de belangrijkste lintworm bij de hond de Dipylidium caninum. De infectie wordt over het algemeen overgebracht door vlooien. Een lintworm bestaat uit een kop die vastgezogen zit aan de darmwand met daaraan een lijf dat bestaat uit vele deeltjes (proglottiden). Deze proglottiden, die vele eitjes bevatten, kunnen loslaten van de worm en actief uit de anus kruipen. Proglottiden zien eruit als rijstkorrels die u met het blote oog kunt zien. De eieren worden uit de proglottiden geperst en zijn direct besmettelijk. Vlooienlarven eten deze eitjes van de lintworm op en de hond infecteert zichzelf uiteindelijk door het opeten van een besmette vlo. Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan een lintworminfectie optreden als er vlooien aanwezig zijn. Daarom moet een lintwormbestrijding altijd worden gecombineerd met een optimale vlooienbestrijding! Een lintworminfectie is over het algemeen onschadelijk voor de hond en niet besmettelijk voor de mens, maar de uitgescheiden proglottiden worden over het algemeen als onfris ervaren.

Haakwormen en zweepwormen

Een infectie met deze wormen komt niet vaak voor, maar wordt nog wel eens gezien in minder hygiënische kennels.

Wormbestrijding

De spoelworm is een veel voorkomende worm bij hond en kat. Vandaar dat de meeste wormbestrijding daarop is afgestemd. Bij gebruik van een goed breedwerkend ontwormmiddel worden alle wormen aangepakt. Voor het ontwormen van puppies is ontwormpasta meestal het makkelijkst ( Bijvoorbeeld Vitaminthe®). Voor volwassen dieren kan pasta worden gebruikt (Vitaminthe®) of tabletten ( Milbemax®).

Stonghold® is een middel dat op de huid wordt toegediend en zowel werkzaam is tegen vlooien als tegen spoelwormen, maar niet tegen lintwormen. Voor de kat zijn tevens Profender® druppels verkrijgbaar die tegen alle bovenstaande wormen werkzaam zijn en die op de nek in de huid moeten worden aangebracht.

Nieuwe inzichten over ontwormen

De ESCCAP is het Europees wetenschappelijk platform over parasieten bij gezelschapsdieren. Deze onafhankelijke organisatie geeft richtlijnen uit voor de diagnose, controle en behandeling van de belangrijkste parasitaire infecties bij gezelschapsdieren. Op basis van verschillende afwegingen o.a. aantallen huisdieren en besmettingsrisico's hebben ze een advies ontwormschema opgesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.esccap.org

Het advies ontwormschema is als volgt:

  • Pups ontwormen op 2, 4, 6 en 8 weken leeftijd
  • Kittens ontwormen op 3, 5 en 7 weken leeftijd
  • Pus en kittens daarna maandelijks ontwormen tot een leeftijd van een half jaar
  • Moederdieren tegelijk met de pups en kittens ontwormen
  • Volwassen honden en katten minimaal 4x per jaar ontwormen
  • Alle dieren in huis tegelijk ontwormen
  • Bij een zichtbare wormbesmetting de ontworming na 2 weken herhalen

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 Ons volledige privacybeleid kunt via de bali opvragen.